School

’t Nokkenwiel is een openbare basisschool met twee locaties in Alblasserdam. We vangen kinderen van 0 tot 13 jaar op in ons Integraal Kindcentrum (IKC). De school en opvang werken daarbij nauw samen. ’t Nokkenwiel is een school die openstaat voor iedereen en we vinden het belangrijk dat onze leerlingen inzicht en begrip ontwikkelen voor alle mensen in de samenleving. 

We vormen een veilige omgeving, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Rust, regelmaat en structuur zijn daarin belangrijke factoren. We hebben daarom duidelijke afspraken met elkaar die we binnen en buiten de klas hanteren.

Onderwijs

Video afspelen

’t Nokkenwiel geeft op een moderne manier onderwijs, aan de hand van “Next Generation Learning”. Deze methode steunt op drie pilaren: samenwerken, zelfregulering en mediawijsheid. Samenwerking vinden we erg belangrijk. We leren onze leerlingen om samen te werken, samen te delen en met respect met elkaar om te gaan. Daarnaast leren we onze leerlingen hoe zij met zichzelf kunnen omgaan. Mediawijsheid speelt ook een grote rol in ons onderwijs. We bereiden onze leerlingen voor op een toekomst waarin digitalisering overal om ons heen is. We vinden het belangrijk dat zij daar mee om kunnen gaan. We werken daarom op interactieve wijze aan hun digitale vaardigheden. 

We bereiden onze leerlingen voor op de moderne samenleving en vinden het daarbij belangrijk dat zij inzicht en begrip ontwikkelen voor alle mensen in de samenleving. We beginnen daarom in groep 1 al met het geven van Engelstalige lessen. Daarnaast kunnen leerlingen vanaf groep 5 er voor kiezen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO), Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of Islamitisch Vormingsonderwijs (IVO) te volgen.

Rondleiding

Kom je bij ons kijken?

We snappen dat je eerst wilt zien hoe het er bij ons op het IKC aan toe gaat. Daarom kun je bij ons een afspraak maken voor een rondleiding. 

Je kind een dagje laten wennen in de klas? Ook dat kan.

Mail naar info@nokkenwiel.nl of bel naar een van onze locaties.

Video afspelen

Opvang

In ons Integraal Kindcentrum vangen we kinderen op van 0 tot 13 jaar. Overdag kunnen de kinderen naar school, en de voor- en naschoolse opvang is in handen van Wasko. De school en de opvang werken daarbij nauw samen. Ook kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hiervoor bij Wasko terecht.

Plusklas

Kinderen die (hoog)begaafd zijn, hebben een andere manier van leren dan hun leeftijdsgenootjes. Om extra zorg en aandacht te bieden aan de behoeften van die kinderen heeft ’t Nokkenwiel een Plusklas. Iedere dinsdag komen kinderen uit groep 5 t/m 8 samen op locatie Maasplein. 

Het doel van de plusklas is in contact komen met andere (hoog)begaafden, extra uitdaging bieden om verveling en onderprestatie te voorkomen, zelfvertrouwen versterken, leren leren en hun talenten leren benutten.

Onderdeel van

’t Nokkenwiel is onderdeel van OZHW. Binnen deze onderwijsgroep vallen scholen van zowel primair als voorgezet onderwijs, waardoor doorstroming van groep 8 naar de brugklas gemakkelijk verloopt. OZHW staat voor kwaliteit en samen leren en ontwikkelen als mens en burger.

SideMenu