Video afspelen
5

Redenen om
voor ons te kiezen

5

Redenen om voor ons te kiezen

1

We vangen kinderen van 0 tot 13 jaar op in ons Integraal Kind Centrum.  Dit doen we samen met: het kinderdagverblijf, de BSO, de school en in de peuterspeelgroepen. 

2

We bieden een veilige omgeving. Vooral voor de kinderen, maar ook voor ouders en leerkrachten.  Door te werken met de leermethode van KWINK vormen we een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en kinderen zich kunnen ontwikkelen. 

3

We vinden kwaliteit belangrijk en willen altijd blijven leren. Onze teams zijn continu in ontwikkeling om het beste uit henzelf te halen, en daarbij een zo goed mogelijke leeromgeving te creëren voor de kinderen.

4

We bereiden de kinderen voor op een toekomst waarin digitalisering overal om ons heen is.  We vinden het belangrijk dat kinderen daarmee om kunnen gaan. Daarom werken we op interactieve wijze aan hun digitale vaardigheden.

5

We staan open voor iedereen en vinden het belangrijk dat de kinderen inzicht en begrip ontwikkelen voor alle mensen in de samenleving. Door het geven van vormingsonderwijs en vanaf groep 1 al te beginnen met Engelse taal bereiden we hen voor op de moderne samenleving. 

Team

FAQ
1

Wat doet de juf of meester als je dingen moeilijk of juist makkelijk vindt?

Leerkrachten werken in iedere groep op minimaal 3 niveaus, zodat kinderen altijd de hulp krijgen die zij nodig hebben. 

lees verder

Kinderen die dingen moeilijk of juist makkelijk vinden, krijgen aangepast werk. Zo hebben zij altijd de uitdaging die voor hen goed is, en de hulp en uitleg die daarbij past. Werk aanpassen doen we altijd in overleg met de ouders, maar ook binnen de school en eventueel met externen.

2

Hoe wordt er Engels gegeven?

Op ’t Nokkenwiel krijgen kinderen al Engelse les vanaf groep 1. Iedere week wordt een uur aan de Engelse taal besteed.

lees verder

Bij de kleutergroepen doen we dat op een speelse manier, waarbij de kinderen uitgedaagd worden ook Engels te praten. Vanaf groep 3 gaan we aan de slag met de lesmethode ‘Join In’. Deze methode leert de kinderen de basis van de Engelse taal.

 

3

Heeft mijn kind in groep 8 een goede aansluiting naar het Voortgezet Onderwijs?

Onze lesmethoden en begeleiding stemmen we zo af, dat de overstap naar het Voortgezet Onderwijs voor de kinderen gemakkelijk verloopt. 

lees verder

We dragen de kinderen ‘warm’ over, wat betekent dat de school hen al kent en zij de school al kennen. In groep 8 lopen zij een dag mee op hun toekomstige school en volgen zij al een paar lessen. En we werken nauw samen met scholen in onze omgeving, zodat ook kinderen met extra ondersteuning of begeleiding een makkelijke overstap kunnen maken.

4

Hoe gaan jullie om met pesten?

We vinden het belangrijk dat onze school voor ieder kind aanvoelt als een veilige en prettige omgeving. 

lees verder

We werken daarom met de Kwink-methode. Met deze methode leren we kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan en gaan we pesten tegen. Wanneer er wel ongewenst gedrag plaatsvindt, hanteren wij een pestprotocol. Daarbij betrekken we ook altijd de ouders en staan de leerkrachten en de directie altijd open voor een goed gesprek. Zo gaan we samen op zoek naar een goede oplossing.

5

Hoe gaan jullie om met multimedia?

Vanaf groep 5 werkt ieder kind op een eigen Chromebook. Daarmee leren zij om te gaan met internet, Word, PowerPoint en/of Prezi. 

lees verder

Daarnaast werken we met Snappet, een digitale methode, waarbij kinderen meteen feedback krijgen op hun werk. Zo krijgen de kinderen digitaal les, en leren zij meteen om te gaan met multimedia.

Contact

Boerenpad 1
2953 BA Alblasserdam
t: 078-6914892

Maasstraat 30
2953 CH Alblasserdam
t: 078-6914105

e: info@nokkenwiel.nl

SideMenu